FashionManager Webshop updates


Updates juli/augustus 2019

Artikel per kleur
Het is nu mogelijk om elke kleurvariant als apart artikel te tonen.

Keuze lettertype
gezien de keuze van lettertype een erg persoonlijke instelling is hebben we besloten om alle Google Font compatibele lettertypes in te kunnen laden. Wil je weten of jouw lettertype in de lijst staat dan kan je dit controlleren via fonts.google.com

Snelheid van ‘openen’ webshop
Het viel ons op dat het inladen van je webshop soms traag verliep. We hebben de snelheid nu helemaal geoptimaliseerd!

Integratie Multisafepay
Naas Europabank is het nu ook mogelijk om de betalingen via Multisafepay af te handelen.
De meest opvallende verschillen zijn:

 • Integratie van Bancontact, dus ook betalen met QR-code
 • Integratie van PayPal
 • Gebruiksvriendelijker, zowel voor de eindklant als beheerder

Voor meer info kan u ons best persoonlijk contacteren

Verbeterde zoekfunctie
De zoekfunctie werkt nu ook met ‘enter; en geeft vervolgens alle resultaten in lijstvorm.


Verdere aanpassingen

In de bevertigingsmails bij een een verkoop of reservatie stond het huisnummer van het afwijkende leveringsadres en maatvermelding niet vermeld, is nu toegevoegd.

Het samenvoegen van klanten in onze MyFashionManager Office houdt nu rekening met inloggegevens van de klant.

De slideshow (indien er meerdere foto’s) op de home-pagina werkte niet op mobiel, dit is nu aangepast.


Belangrijk


NACEBEL-code

Indien onze FashionManager Webshop jouw eerste ervaring is met het e-commerce gebeuren is het belangrijk om dit even zorgvuldig door te nemen!
De “e-commerce” activiteiten moeten verplicht worden geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Dit dient te gebeuren door elke onderneming die de volgende activiteit heeft: “het verkopen van goederen via het internet”. D.w.z. dat het van toepassing is voor elke webshop eigenaar.
De code die u hiervoor dient te gebruiken is: de NACEBEL-code 4791003. Vraag hierover meer informatie bij uw boekhouder. Deze zal u zeker verdere kunnen helpen.
Hieronder vind je de desbetreffende wettekst uit het “Wetboek van Economisch Recht”.

artikel III.51 WER. 

§1. Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 2, moeten de handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht die voornemens zijn een andere activiteit uit te oefenen dan deze waarvoor zij werden ingeschreven, vooraf om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen verzoeken. Deze verplichting geldt op dezelfde wijze voor de handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht die voornemens zijn in België een nieuwe vestigingseenheid op te richten.  Wanneer de uitoefening van een nieuwe activiteit voortvloeit uit een overdracht van de bedrijvigheid van een onderneming, om niet of onder bezwarende titel, onder levenden of ingevolge overlijden, dan moeten deze ondernemingen, in afwijking van paragraaf 1, binnen een termijn van één maand na de overdracht of de aanvaarding van de nalatenschap tot wijziging overgaan. 

§ 2. Binnen een termijn van één maand vanaf de verandering in hun toestand moeten de handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht verzoeken om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen indien één van de vermeldingen van de inschrijving, door de Koning bepaald overeenkomstig artikel III.53, niet meer overeenstemt met de werkelijke toestand.   

Meer info:

https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/een-eigen-zaak-starten/nace-code

Opzoeken NACE op ondernemingsnummer:

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html

Herroepings Document

Het is ook belangrijk dat u een pagina toevoegt aan uw website waarin retourvoorwaarden worden beschreven als ook een herroepingsdocument kan worden opgevraagd. een voor beeld van zo een document kan u hier vinden.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Updates mei/juni 2019


Belangrijkste updates

Registratie op webshop = nieuwe klant
Iedere klant die voor het eerst een online bestelling plaatst zal als nieuwe klant aangemaakt worden in het klantenbestand. De voornaamste reden hiervoor is om de workflow voor de klant te vereenvoudigen.

Captcha verwijderd
We hebben de captcha’s op de site verwijderd. we merkten op dat deze ‘ik ben geen robot’-filter soms een punt vormden waar bezoekers van jouw webshop afhaakten.

Aanspreektitels
Het is nu ook mogelijk een standaard aanspreektitel in te stellen. Gezien dit een verplicht veld is en niet altijd even duidelijk is, raden we dit sterk aan.


Algemene updates

“wachtwoord vergeten” is bij bestaande webshopklanten geoptimaliseerd. Alsook is de tekst wachtwoord vergeten nu personaliseerbaar.

Er is nu een rechtstreekse link naar de ‘outlet’ of ‘solden’ pagina (de knop centraal in de menubalk) beschikbaar om bijvoorbeeld te delen op sociale media.

Optimalisaties voor de mobiele weergave (smartphone/tablet).

Bug bij “wis filter” in de navigatiebalk is nu weggewerkt. Deze werkte soms niet zoals voorzien.

Maximum lengte van de bestandsnamen voor afbeeldingen is aangepast naar 256 karakters in plaats van 50.

Je kan nu een code toekennen aan de klanten die online gecreëerd worden, deze code kan je dan later gebruiken om filters te leggen in jouw rapportering.


Configuratie -> personalisering (admin panel)

Over ons: je hebt nu de keuze tussen 1 (grote) kaart met daarop alle filialen of om per filiaal een kaart in te stellen.


Updates april 2019Algemene updates

Kwaliteit van de productfoto’s & thumbnails is nu geoptimaliseerd.
Logo’s staan nu verder uit elkaar op de landingspagina en merkenpagina.
Alle omschrijvingen staan nu mooi uitgelijnd op de productpagina’s.


Configuratie -> personalisering (admin panel)

Hoofdbalk

 • De homeknop is nu instelbaar.
 • De hoogte van de navigatiebalk is ook instelbaar.
 • Lettergrootte van de tekst in de hoofding is aanpasbaar.
 • Hoogte van de hoofdbalk (balk met logo) is tevens instelbaar.
 • Je kan de navigatiebalk nu blijvend zichtbaar laten bij scrollen.

Verkennen

 • Het aanwijzen in navigatie kan je nu kiezen voor vet of cursief.
 • De Kleurenfilter kan je in kleuren of leesbare tekst instellen.
 • aantal kolommen kan je nu aanpassen naar 3 of 4.

Product details

 • Bij het aanwijzen van een artikel kan er voor gekozen worden om de zoom in/uit te schakelen.

Filter sortering

 • De volgorde van de tabs in de hoofdbalk zijn instelbaar gemaakt.

Configuratie -> Opmaak (admin panel)

Je kan nu ook de kleur van de kaders selecteren.
De kleur van de solden knop is nu instelbaar.
Er zijn extra lettertypes zichtbaar.


Configuratie -> Opmaak (admin panel)

Nieuwe editor voor bewerken van foto’s en teksten.
Er is de mogelijkheid een banner in te stellen onder de hoofdbalk.
De kleuren van het lettertype en de achtergrond zijn ook instelbaar.

Wat kan de FashionManager?   Vraag een demonstratie aan!